In een serie van 3 artikelen gaan we in op wat het stuwmeer aan vacatures in Nederland betekent voor de werkzoekende, de werknemer en voor de werkgever.  Dit is deel 2 met als subtitel ‘Wat betekent dit voor de werknemer?

Lees deel 1: Er zijn zo veel vacatures, en nu?!

De kranten staan vol met nieuwsartikelen over het tekort aan personeel en de grote hoeveelheden vacatures. Je kunt daar als werknemer behoorlijk onrustig van worden. Op verjaardagfeestjes wordt er ook over gesproken en ontvang je ongevraagde baan-adviezen van familie en vrienden. Recruiters zoeken contact, via de mail ontvang je (ongevraagd) vacatures: het lijkt wel of het nu of nooit is om een andere baan te zoeken.

Hoe ga je er mee om?

De vraag is hoe je hiermee om gaat. Hoe zorg je dat je de juiste keuzes maakt en je je happy blijft voelen in het werk dat je doet. Ga je elders werken, omdat je daar meer kan verdienen? Blijf je bij je huidige werkgever, omdat je werk en privé op dit moment optimaal op elkaar aansluiten? Kortom, het leven gaat over keuzes maken en dat geldt ook voor je werk. Met dit artikel geven we inzichten en tips over hoe hiermee om te gaan. Hierbij gaan we in op het objectief evalueren van je huidige baan. In deel 3 van deze serie artikelen gaan wij in op het vinden van een passende nieuwe baan.

Objectief evalueren van je huidige baan

We hebben natuurlijk niet zonder reden het woord ‘objectief’ toegevoegd. Immers voor werkgevers en werk geldt ook het gezegde dat het gras bij de buren groener lijkt. Onze visie is dat de ideale werkgever niet bestaat. Als werknemer heb je altijd te maken met je directeur en/of leidinggevende en hij of zij zal altijd jou vragen dingen te doen die je misschien niet zo leuk vindt of waar je eigenlijk geen zin in hebt. Daar tegenover staat dat je voor het uitvoeren van die taken een beloning ontvangt en dat is je wekelijkse of maandelijkse loon. Dit geldt voor elke baan en bij elke werkgever. Ook bij een nieuwe baan en werkgever krijg je opdrachten die je liever niet doet.

Hoe evalueer je je baan?

Hoe evalueer je je baan? Dat is geen eenvoudige vraag, maar in de kern helpen onderstaande vragen:
– Doe ik de dingen waar ik goed in ben?
– Doe ik de dingen die ik leuk vind en krijg ik daar energie van?
– Sluiten de werktijden, werkdagen en het loon aan op mijn privé-leven en wensen?
– Zijn er voldoende kansen om te groeien qua functie-inhoud en loon?

De antwoorden op deze vragen bepalen grotendeels of je op je plek zit. Bespreek dit ook met je directeur tijdens je jaarlijkse boordelings- of POP-gesprek. POP staat voor Persoonlijk Opleidings Plan.

Plezier minder?
De huidige krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat je plezier in je werk minder wordt. Bijvoorbeeld doordat vacatures op jouw afdeling of binnen jouw team niet ingevuld kunnen worden. In de meeste gevallen betekent dit dat jij een extra stap moet zetten om het ontbreken van een collega op te vangen. Wanneer dit tijdelijk is, zal dat geen probleem zijn. Dit komt natuurlijk vaker voor, zoals in de situatie dat je collega een aantal weken met vakantie is of afwezig is door ziekte. Het kan ook zijn dat dit een structureel karakter heeft en dat de ondercapaciteit op de afdeling aanblijft. Het begint dan natuurlijk vervelend te worden. Vooral wanneer er geen afspraken over worden gemaakt en je werkgever dit als iets vanzelfsprekends ziet.

Nieuwe collega

Indien een vacature wordt ingevuld krijg je een nieuwe collega en dan mag jij die nieuwe medewerker inwerken. In de huidige arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om kandidaten te vinden die 100% matchen op de functie-eisen. Bij kandidaten met een 100% match vraagt het inwerken van een nieuwe medeweker minder energie dan bij een medeweker die te weinig relevante kennis en/of ervaring heeft. Dus hoe lastiger het invullen van vacatures wordt, hoe groter de inspanning is die van jou wordt gevraagd om de nieuwe medewerker in te werken.

Afscheid van je fijnste collega

Het wordt nog vervelender wanneer je fijnste collega afscheid neemt en bij de concurrent gaat werken. Het is dan heel verleidelijk om direct achter je collega aan te gaan. In deze gevallen adviseren wij dat je met je directeur in gesprek gaat. Bespreek wat dit voor jou betekent en vraag hem of haar wat de plannen en ideeën zijn. Het gaat altijd over korte en lange termijn. Wat verwacht de directeur van jou op korte en lange termijn en wat kan jij op korte en lange termijn van de directeur verwachten. Misschien zit er wel een loonsverhoging in, omdat je directeur ziet dat je harder moet werken en dat je behouden moet blijven voor het bedrijf.

Buiten de deur kijken

Wanneer dit gesprek je onvoldoende antwoord geeft op jouw vragen en/of onvoldoende goed gevoel geeft, dan is dat reden om buiten de deur te kijken. Ook hiervoor waarschuwen wij voor het groene gras bij de buren. Ook bij andere werkgevers is het lastig om vacatures in te vullen en kan er dus sprake zijn van verhoogde werkdruk. Dit wordt natuurlijk nooit verteld tijdens een sollicitatiegesprek. Voor informatie over het vinden van een passende nieuwe baan, verwijzen wij naar deel 3 van het artikel ‘Er zijn zo veel vacatures, en nu?!’

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met Rembrandt Delsman van Uitzendorganisatie Werkt óók voor Jou!  via telefoon 06-21996088 of stuur een e-mail naar info@werktookvoorjou.nl.

Lees deel 3: Veel vacatures en nu? Wat betekent dit voor de werkzoekende?