In een serie van 3 artikelen gaan wij in wat het stuwmeer aan vacatures in Nederland betekent voor de werkzoekende, de werknemer en voor de werkgever.

Dit is deel 1 met als subtitel ‘Wat betekent dit voor de werkgever?

De kranten staan vol met nieuwsartikelen over het tekort aan personeel en de grote hoeveelheden vacatures. Als werkgever word je daar natuurlijk niet blij van. Aan de ene kant is het lastig, of in sommige gevallen bijna onmogelijk, om je vacatures in te vullen met geschikte kandidaten. Tegelijkertijd weet je dat je collega bedrijven pogingen doen om je goede medewerkers te verleiden om bij hen te komen werken. En dat in een tijd met grote economische groei waar je als bedrijf maximaal van wilt profiteren. De mate waarin je kan profiteren van deze groei wordt bepaald door de beschikbaarheid en toegang tot geschikt personeel.

Hoe ga je er mee om?
De vraag is hoe je hiermee om gaat? Hoe zorg je dat je medewerkers zich niet laten verleiden om elders te gaan werken en hoe zorg je ervoor dat vacatures ingevuld worden? Voor beide vraagstukken geldt dat personeelsbeleid belangrijker wordt in het bedrijf of de organisatie. En in dit geval wordt bedoeld met ‘belangrijker’ dat het meer aandacht moet krijgen en dus een hogere prioriteit moet krijgen op de management-agenda. Hierbij maken we onderscheid in het behoud van bestaand personeel en het werven van nieuw personeel.

1. Behoud bestaand personeel
Een veel gehoorde gedacht is dat het behoud van bestaand personeel 1 op 1 wordt gekoppeld aan het betalen van een hoger salaris of loon. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aandacht en waardering minstens zo belangrijk zijn voor medewerkers. Hierbij wordt wel uitgegaan dat de medewerker een passende beloning ontvangt voor het werk dat hij of zij verricht. Het geven van aandacht en waardering zorgt voor een hogere betrokkenheid en het gevoel dat je echt deel uit maakt van een team. En van zo’n team neem je natuurlijk minder snel afscheid! Dus geef het personeelsbeleid extra kleur door geregeld met de medewerkers om tafel te zitten of gewoon even een kop koffie te drinken. Zorg dat je weet wat er speelt zowel op het werk als privé.

Dan is er het aspect van het loon. Natuurlijk zijn voor veel bedrijven de loonkosten de grootste kostenpost van het bedrijf. Het is daarom logisch dat het managen van de loonkosten aandacht krijgt. Neem echter wel bij het besluit om wel of geen loonsverhoging te geven mee dat wanneer je dat niet doet de kans aanwezig is dat de medewerkers elders gaan werken. Vervolgens ontstaat er een vacature en de kans is groot dat het veel moeite gaat kosten om deze vacature in te vullen. Het tijdelijk missen van het vertrokken personeelslid kan ervoor zorgen dat minder projecten en/of omzet wordt gerealiseerd en dat kost ook geld. Bij de werving zijn extra kosten gemoeid en het is ook niet onwaarschijnlijk dat een nieuwe medewerker een hogere looneis heeft dan de medewerker die is vertrokken. Dit laatste zien wij in onze dagelijkse praktijk als uitzendbureau veelvuldig gebeuren.

Wij adviseren daarom om extra aandacht te besteden aan het behoud van personeel en goede en complete afwegingen te maken inzake het wel of niet geven van een loonsverhoging.

2. Werven nieuw personeel
Het werven van nieuwe personeel is een vak apart. Wij zien regelmatig dat bedrijven de werving ‘er bij doen’. Bijvoorbeeld door er “even een paar uur per week aan te besteden”. En dat begrijpen wij ook, want als bedrijf wordt primair geld verdiend door producten te maken en producten of diensten te verkopen. Dit beeld wordt bevestigd doordat op de website van een bedrijf de vacatures vrijwel onzichtbaar zijn. Je moet echt zoeken om de vacatures te vinden. En alleen de werkzoekenden die het bedrijf kennen, surfen naar de website van het bedrijf en zoeken vervolgens naar vacatures. Op deze wijze bereiken de bedrijven niet de werkzoekenden die het bedrijf niet kennen. Daarom adviseren wij altijd om vacatures op vacaturesites of jobboards te plaatsen en natuurlijk ook te vermelden op je social media.

Als uitzendbureau kunnen wij je hierover informeren en adviseren. Ook kunnen wij helpen om kandidaten te zoeken. Zoals gezegd, een bedrijf heeft meestal slechts een aantal uren per week beschikbaar om aan de slag te gaan met de vacatures. Een uitzendbureau is er fulltime mee bezig en kent de lokale arbeidsmarkt.

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met Rembrandt Delsman via telefoon 06-21996088 of stuur een e-mail naar info@werktookvoorjou.nl.

Lees deel 2: Wat betekent dit voor de werknemer?
Lees deel 3: Veel vacatures en nu? Wat betekent dit voor de werkzoekende?